Ohjeet ajokokeeseen aikovalle

Pohjois-Savon Beagleyhdistys ry:n

ohjeet ajokokeeseen aikovalle

 

Vuodesta 2017 on ollut mahdollista osallistua koko koekauden kokeeseen mikä korvaa tekstissä mainittua pitkä/2-viikon koetta.