Pohjois-Savon Beagleyhdistys ry:n

ohjeet ajokokeeseen aikovalle


Vuodesta 2017 on ollut mahdollista osallistua koko koekauden kokeeseen mikä korvaa tekstissä mainittua pitkä/2-viikon koetta.