Tietosuojaseloste

Beagle ry:n jäsenrekisterissä käsiteltävät tiedot kerätään jotta jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitaminen yhdistyslain mukaisella tavalla olisi mahdollista.
Jäseneltä kerättävät tiedot ovat: jäsenen nimi, osoite, yhteystieto, liittymispäivä, jäsenmuoto, koiraharrastukseen liittyvä koulutus, jäsenmaksun suoritus.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asianosaisen suostumusta.
Jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
Tarkastuspyyntö osoitetaan s-postitse osoitteeseen beaglery.uusimaa@gmail.com yhdistyksen hallitukselle. Lisätietoja tarkastusoikeudesta www.tietosuoja.fi/tietosuoja
Jäsenellä on oikeus vaatia rekisterissa olevan tiedon virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö osoitetaan s-postitse osoitteeseen beaglery.uusimaa@gmail.com