KOEKAUDEN KOKEIDEN TOIMINTAOHJE

Koko koekauden kestävän kokeen tarkoituksena on madaltaa kokeeseen osallistumisen kynnystä ja tehdä kokeen suorittamisesta mahdollisimman helppoa. Asiointi ja yhteydenpito tapahtuu pääasiassa puhelimitse. Ylituomari voi kuitenkin niin harkitessaan edellyttää koiranomistajan sekä palkintotuomarin/-tuomareiden henkilökohtaisesti osallistumaan ylituomarin puhutteluun. Kokeen onnistumisen ja sujuvuuden kannalta on tärkeää että kaikki osapuolet tietävät omat tehtävänsä. Asioista tulee sopia etukäteen ja kaikilla on oltava tiedossa toistensa yhteystiedot.

Koe suoritetaan Uudenmaan Kennelpiirin alueella.

Kokeeseen ilmoittautuminen: Kokeeseen ilmoittaudutaan, ohessa mainituille arvosteluoikeudet omaaville Uudenmaan Kennelpiirin ylituomarille. Ilmoittautuminen suoritetaan viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä puhelimitse. Koiranohjaaja huolehtii itse hyvissä ajoin ennen koetta tuomarit ja maaston. Koiranohjaaja tilaa maastokortit ylituomarilta, jos hänellä niitä itsellään ei ole. OLE RIITTÄVÄN AJOISSA yhteydessä ylituomariin, että saatte sovittua maastokorit sekä muut toimintatavat.


Ylituomarin puhuttelu: Ylituomari voi halutessaan pitää puhuttelun ja ohjeistaa koeryhmän sekä tarkastaa koiran osallistumisoikeuden. Ylituomari tarkistaa palkintotuomarin / rien arvosteluoikeuden /t ja hyväksyy tämän/nämä. Koepäivän iltana koesuorituksen jälkeen tulee palkintotuomarin puhelimitse antaa selvitys ylituomarille päivän koetapahtumista. Samalla sovitaan kokeen purkutilaisuus, jos sitä ei ole aiemmin jo sovittu.


Kokeen purku: Kokeen purkutilaisuus pidetään viimeistään viikon kuluessa koepäivästä sille ylituomarille, jolle on ilmoittauduttu kokeeseen. Purkutilaisuuteen tulee osallistua palkintotuomari/t ja koiraa kokeissa ohjannut henkilö (omistaja tai ohjaaja), joka ottaa mukaansa kokeiltavan koiran rekisterikirjan, jossa tulee olla tunnistusmerkintä merkitty ja rokotustodistukset. Ylituomarin vaatiessa myös koekoira tulee ottaa mukaan purkutilaisuuteen. Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Koeajaksi merkitään kokeen suorituspäivä. Koetulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut pöytäkirjat. Ylituomari lähettää tarkistamansa ja allekirjoituksellaan vahvistamansa koepöytäkirjan, koirakohtaisen pöytäkirjan sekä maastokortin viikon kuluessa Kennelpiirin nimeämälle koepöytäkirjan tarkastajalle.


Koemaksu: Maksu 20 € käteisellä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa.

Beaglein ajokokeet (BEAJ)