Pohjois-Savon Beagleyhdistys ry:n sivuilta:

Ohjeet ajokokeeseen aikovalle


Vuodesta 2017 on ollut mahdollista osallistua koko koekauden kokeeseen mikä korvaa tekstissä mainittua pitkä/2-viikon koetta.