Liity jäseneksi

Liity Beagle ry:n jäseneksi täyttämällä alla oleva liittymislomake.  
Jäsenen sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena kirjautuessa jäsensivulle. Jäsensivulta löytyy vain jäsenille tarkoitettua materiaalia.

Jäsenmaksu 10€ vuodessa

 

 

Beagle ry:n jäsenrekisterissä käsiteltävät tiedot kerätään jotta jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitaminen yhdistyslain mukaisella tavalla olisi mahdollista.

Jäseneltä kerättävät tiedot ovat: jäsenen nimi, osoite, yhteystieto, liittymispäivä, jäsenmuoto, koiraharrastukseen liittyvä koulutus, jäsenmaksun suoritus.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asianosaisen suostumusta.

Jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.

Tarkastuspyyntö osoitetaan yhdistyksen hallitukselle s-postitse osoitteeseen: beaglery.uusimaa@gmail.com

Lisätietoja tarkastusoikeudesta https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

Jäsenellä on oikeus vaatia rekisterissa olevan tiedon virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö osoitetaan s-postitse osoitteeseen beaglery.uusimaa@gmail.com